Test «Diagnostyka cech osobowości»
   

W typologii osobowości C. G. Junga możemy  wyróżnić  dwa zasadnicze typy osobowości.

Ekstrawertyk (ekstra- + łac. vertere, versum ‘obrócić, skierować’) – pl                                                                                                                                   

Są to osoby, których zachowanie nacechowane jest pozytywnym zainteresowaniem światem zewnętrznym (bardziej niż własnymi przeżyciami), o aktywności skierowanej na otoczenie, prospołeczne, łatwo nawiązujące kontakty, z ogólną zaradnością i orientacją w realiach rzeczywistości Reagują szybko i wyraźnie. Dają odpowiedzi, zanim nad nimi pomyślą. Trudno im się skoncentrować na słuchaniu. Robią dużo szumu i zamieszania wokół siebie i dobrze się czują w takiej atmosferze. Ekstrawertyka charakteryzuje pozytywny stosunek do przedmiotu. Przez swe formy przystosowania i reagowania ekstrawertyk nastawiony jest bardziej na zewnątrz, kieruje się uznawanymi przez kolektyw normami, zgodnie z duchem czasu.

Introwertyk (intro- + łc. vertere, versum ‘obracać’)                                                                                                                                                                 

Osoby te kierują uwagę na własne przeżycia, obserwuje się u nich brak zainteresowania otoczeniem oraz skłonność do zamykania się w sobie i izolację od innych.Oni troskliwie skrywają swe myśli. Trudno jest coś z nich wydobyć. Czasem uważają, że wszystko jest tak oczywiste, że nie ma potrzeby mówienia o tym.

Dany test został stworzony na podstawie testu angielskiego psychologa  Hansa Jurgena Eysencka.Jest to najbardziej rozpowszechniony test do oceny podstawowych cech osobowych. Test składa się z 57 pytań, wymagający jednoznacznych odpowiedzi «TAK» lub «NIE». 24 pytania nakierowane są na określenie stopnia introwersji i ekstrawersji. Następne 24 pytania – na określenie emocjonalnej stałości, zrównoważenia, stabilności. Pozostałe 9 pytań testu  pozwali ocenić, na ile szczere były Wasze odpowiedzi

1.  Czy często pociągają Cię nowe wrażenia, doświadczenia, ryzyko? Tak
Nie
2. Czy często szukasz pomocy u przyjaciół, którzy Cię rozumieją, mogą Cię pocieszyć i wzmocnić? Tak
Nie
3. Czy masz poczucie bezpieczeństwa? Tak
Nie
4. Czy jest Ci trudno powiedzieć słowo  “nie”? Tak
Nie
5. Czy rozmyślasz kiedy przychodzi  Ci podjąć jakąś decyzję bądź działanie? Tak
Nie
6. Jeśli obiecałeś coś zrobić, czy często finalizujesz podjęte działania (niezależnie od tego, czy podoba się to Tobie czy też nie)? Tak
Nie
7. Czy często masz huśtawkę nastrojów? Tak
Nie
8. Czy często podejmujesz decyzje pod wpływem impulsu, mówiąc szybko nie zastanawiając się? Tak
Nie
9. Czy często bez poważnej przyczyny czujesz się nieszczęśliwym? Tak
Nie
10. Czy zrobiłbyś wszystko aby uniknąć sporu? Tak
Nie
11. Czy zdarza się Tobie odczuć nieśmiałość i zmieszanie, kiedy masz przeprowadzić rozmowę z osobą płci przeciwnej? Tak
Nie
12. Czy często tracisz panowanie nad sobą? Tak
Nie
13. Czy często pracujesz  pod wpływem nastroju chwili? Tak
Nie
14. Często zdarza się Tobie być niezadowolonym z powodu tego, że za dużo powiedziałeś bądź niewłaściwie postąpiłeś? Tak
Nie
15. Czy oddajesz pierwszeństwo książkom nad spotkania z ludźmi? Tak
Nie
16. Czy łatwo się obrażasz? Tak
Nie
17. Czy często lubisz przebywać w towarzystwie innych? Tak
Nie
18. Czy masz czasami takie myśli, które chciałbyś ukryć przed innymi? Tak
Nie
19. Czy jest prawdą, że czasami masz przypływ energii, że wszystko pali się Tobie  w rękach a czasami jest zupełnie odwrotnie? Tak
Nie
20. Czy uważasz, że lepiej mieć mniej przyjaciół, ale za to bardziej Tobie oddanych? Tak
Nie
21. Czy często marzysz? Tak
Nie
22. Kiedy na Ciebie krzyczą, Ty też odpowiadasz tym samym?    Tak
Nie
23. Czy często masz poczucie winy?          Tak
Nie
24. Czy wszystkie Twoje przyzwyczajenia uważasz, że są dobre i wskazane? Tak
Nie
25. Czy potrafisz wyzwolić spod kontroli własne emocje w trakcie spotkania towarzyskiego? Tak
Nie
26. Czy uważasz się za człowieka pobudliwego i wrażliwego? Tak
Nie
27. Czy uważasz, że jesteś osobą wesołą i otwartą? Tak
Nie
28. Czy kiedy doprowadzasz jakąś sprawę do końca masz odczucie, że mógłbyś to wykonać lepiej? Tak
Nie
29. Czy milczysz w większości, kiedy jesteś w towarzystwie innych osób? Tak
Nie
30. Czy czasami plotkujesz? Tak
Nie
31. Czy zdarza się Tobie nie spać z powodu męczących Cię  spraw? Tak
Nie
32. Czy jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz to uważasz, że lepiej o tym  przeczytać niż spytać innych? Tak
Nie
33. Czy zdarza się Tobie mieć silne kołatanie serca? Tak
Nie
34. Czy podoba się Tobie praca, która wymaga od Ciebie stałej koncentracji? Tak
Nie
35. Czy czasami drżą Ci ręce? Tak
Nie
36. Czy zawsze płaciłbyś za przewóz bagażu, gdybyś się nie obawiał kontroli? Tak
Nie
37. Czy jest Ci nieprzyjemnie przebywać wśród grupy osób, gdzie wyśmiewa się jeden z drugiego? Tak
Nie
38. Czy jesteś człowiekiem drażliwym? Tak
Nie
39. Czy podoba się Tobie praca wymagająca szybkości działania? Tak
Nie
40. Czy denerwuje się z powodu nieprzyjemnych zdarzeń, które by mogły się przytrafić? Tak
Nie
41. Czy chodzisz  powoli i nie nerwowo? Tak
Nie
42. Czy kiedykolwiek zdarzało się Tobie spóźnić na spotkanie lub do pracy? Tak
Nie
43. Czy często śnią się Tobie koszmary? Tak
Nie
44. Czy jest prawdą, że tak lubisz mówić, że nie przepuścisz okazji by porozmawiać z nieznajomym? Tak
Nie
45. Czy niepokoją Cię jakiekolwiek bóle? Tak
Nie
46. Czy czułbyś się nieszczęśliwym, gdyby Cię pozbawiono na długi okres  kontaktów ze znajomymi? Tak
Nie
47. Czy możesz się nazwać nerwowym człowiekiem? Tak
Nie
48. Czy są w Twoim otoczeniu ludzie, którzy jawnie się Tobie nie podobają? Tak
Nie
49. Czy możesz powiedzieć, że naprawdę jesteś stanowczym człowiekiem? Tak
Nie
50. Czy często obrażasz się z powodu wytknięcia przez innych Twoich błędów lub niedostatków? Tak
Nie
51. Czy uważasz, że trudno jest wynieść dobry nastrój z wieczorku lub spotkania towarzyskiego? Tak
Nie
52. Czy masz poczucie, że jesteście gorsi niż inni? Tak
Nie
53. Czy łatwo jest Ci wnieść ożywienie do dowolnej  grupy? Tak
Nie
54. Czy bywa tak, że mówisz o rzeczach, na których się nie znasz? Tak
Nie
55. Czy niepokoisz się o swoje zdrowie? Tak
Nie
56. Czy lubisz żartować z innych? Tak
Nie
57. Czy cierpisz z powodu bezsenności? Tak
Nie


Twój rezultat według skali " ekstrawersja - introwersja"   

Jeżeli uzyskałeś więcej niż 12 punktów to należysz do typu ekstrawertyków ,jeśli mniej jesteś introwertykiem

Twoja emocjonalna równowaga ( stabilność)         

Jeśli uzyskaliście do 12 punktów, Twój stan emocjonalny jest stabilny

Skala korekcyjna         

Jeśli uzyskałeś do 4 punktów Twoje odpowiedzi należy uznać za szczere i prawdziwe